Om Horisont 2020 Nordvest

 

EU-nettverket Horisont 2020 NORDVEST skal arbeide for økt kunnskap og deltagelse i Horisont 2020 i Møre og Romsdal. Nettverket finansieres av Forskningsrådet, som også bistår med faglig ekspertise gjennom sine nasjonale kontaktpunkter.

I samarbeid med Forskningsrådet skal EU-nettverket Horisont 2020 NORDVEST arbeide for økt kunnskap og deltagelse i Horisont 2020 i Møre og Romsdal. Horisont 2020 NORDVEST består av FoU-miljøene i regionen, næringslivet representert gjennom klyngeprosjektene og ulike virkemiddelaktører. Prosjektansvaret ligger hos Møreforsking Ålesund.

Nettverket vil arbeide for å etablere nye samarbeidsstrukturer og arenaer for å dele erfaringer og utvikle prosjekter. Nettverket skal stimulere og støtte miljøene til økt europeisk samarbeid.

Nettverket kan bistå med:

  • Kartlegge og informere om relevante utlysninger
  • Kurs i prosjektutvikling og søknadsskriving
  • Partnersøk
  • Kontakt opp mot nasjonale kontaktpunkt i Forskningsrådet
  • Temabaserte prosjektverksted mot utlysninger i H2020
  • Identifisere og koble relevante samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt
  • Tilrettelegge for deltakelse på H2020-informasjonsdager, workshops og partnersøk-arrangementer i Europa, studieturer m.m.

Nettverket er åpent for alle aktører innenfor næringsliv, utdannings- og forskningsmiljøer og offentlig sektor i Møre og Romsdal med ønske om veiledning og oppfølging . Ta kontakt med oss.

Mer om søknadshjelp og kurs fra Forskningsrådet sine hjemmesider. 

Henvendelser kan rettes til:

Linn Kristin Akslen-Hoel, EU-koordinator hos Møreforsking Ålesund
Mobil: +47 922 60 870
E-post: linn.kristin.akslen-hoel@moreforsk.no