Partnere

NORSØK

Norsk senter for økologisk landbruk er et nasjonalt senter for tverrfaglig forskning og kunnskapsformidling for å utvikle økologisk landbruk. NORSØK vil bidra med forskning og kunnskap for et mer bærekraftig landbruk og samfunn. Fagområdene er økologisk landbruk og matproduksjon, miljø og bærekraft og fornybar energi.

Møreforsking

Møreforsking har etablert seg som Norges nest største regionale samfunnsvitenskapelige institutt, lokalisert i Ålesund og Molde. Instituttet gjennomfører prosjekt for både private og offentlige oppdragsgivere, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Møreforsking tilbyr forskning og anvendt kunnskapsutvikling innen et bredt felt av fagområder knyttet til bærekraftige økosystemer, bioøkonomi, sjømatkvalitet, logistikk, nærings- og transportøkonomi, helse og utdanning.

iKuben

iKuben er en tverr-industriell klynge med 35 internasjonalt orienterte industribedrifter i Møre og Romsdal. iKubens bedrifter er leverandører av tjenester, komponenter og avanserte industrielle systemer. De opererer ofte på ETO-basis (Engineer-to-Order). Klyngen har industrielt internett som fokusområde.

Blue Legasea

Blue Legasea er representerer en av verdens mest komplette marine næringsklynger, hvor hele verdikjeden er representert fra råstoff til marked. Klyngeprosjektet har fokus på å videreutvikle en komplett verdikjede for å kunne utnytte 100 prosent av råstoffet som blir hentet opp av havet. Blue Legasea har som målsetning å bli et globalt midtpunkt for bærekraftig utvikling av helsebringende marine ingredienser.

Møre og Romsdal fylkeskommune

Fylkeskommunen er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som det øverste folkevalgte organet. Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker å være en aktiv medspiller i Horisont 2020 NORDVEST.

NTNU Ålesund

NTNU Ålesund er et av tre geografiske campuser tilhørende Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Satsningsområdene er havrom og helse med fokus på visualisering og simulering, entreprenørskap og innovasjon. NTNU Ålesund er senterleder for Senter for Forskningsdrevet innovasjon innen maritime operasjoner – SFI MOVE.

Høgskulen i Volda

Høgskulen tilbyr nokre av landets leiande medieutdanningar og tradisjonsrike lærarutdanningar. Studiebygda Volda er kjend for sitt gode studentmiljø. Høgskulen i Volda er høgskulen for human- og samfunnsvitskapane i Møre og Romsdal. Høgskulen har røter heilt attende til 1861, og har eit breitt utval av studietilbod.

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde har en høy forskningsvirksomhet innen alle sine fagområder og en høy andel ansatte med doktor- eller professorkompetanse. Forskningen er knyttet til logistikk, samfunnsvitenskap, ledelse, økonomi, samt helse- og sosialfag. Høgskolen har i mange år vært med på europeiske forskningsprosjekter men ønsker å utvikle denne virksomheten videre, – gjerne i samarbeid med regionale aktører.

GCE Blue Maritime

Den maritime klyngen på Møre er verdensledende innen design, bygging, utrustning og drift av avanserte offshorefartøy for den globale olje- og gass-industrien. Klyngen fikk i 2014 status som Global Centre of Expertise for sin unike globale markedsposisjon og sine viktige bidrag til norsk verdiskaping.

Forskningsrådet

Forskningsrådet er styresmaktenes sentrale rådgiver i forskingspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltagelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. EU-nettverket H2020 Nordvest finansieres av Norges forskningsråd, og er et virkemiddel i arbeidet med å mobilisere til økt deltagelse i H2020.