Kontakt

Prosjektkoordinator

Linn Kristin Akslen-Hoel Mobil: +47 922 60 870 E-post: linn.kristin.akslen-hoel@moreforsk.no

Kontaktperson for EU-nettverkene, spesialrådgiver

Oda Bjelland Mathiassen Mobil: +47 478 42 750 E-post: obm@forskningsradet.no

Samarbeidspartnere i nettverket

NCE iKuben

Karen Landmark Mobil: +47 920 65 339 E-post: karen.landmark@ikuben.no

NCE Blue Legasea og GCE Blue Maritime

Heidi Nakken Mobil: +47 918 54 021 E-post: heidi.nakken@aakp.no

Norsk Senter for Økologisk Landbruk NORSØK

Turid Strøm Mobil: +47 407 69 922 E-post: turid.strom@norsok.no

Høgskulen i Volda

Henriette Hafsaas Mobil: +47 700 75 489 E-post: henriette.hafsaas@hivolda.no

Høgskolen i Molde

Judith Ann Molka-Danielsen Mobil: +47 712 14 239  E-post: Judith.Molka-Danielsen@himolde.no

Møreforsking Molde

Lage Lyche Mobil: +47 712 14 275 E-post: lage.lyche@himolde.no

Møre og Romsdal Fylkeskommune, Regional og næringsavdelinga

Anna-Marie Hatlestad Mobil: +47 924 42 568 E-post: Anna-Marie.Hatlestad@mrfylke.no

NTNU Ålesund

Kirsti Brekke Mobil: +47 452 58 134 E-post: kirsti.brekke@ntnu.no

Vest Norges Brusselkontor

Telefon: 0032 2 285 0000 E-post: post@west-norway.no

Forskningsrådet

Artur Almestad – Regionansvarlig Møre og Romsdal Mobil: +47 918 34 137 E-post: aal@forskningsradet.no