Kontakt

Prosjektkoordinator

Linn Kristin Akslen-Hoel
Mobil: +47 922 60 870
E-post: linn.kristin.akslen-hoel@moreforsk.no

 

Kontaktperson for EU-nettverkene, spesialrådgiver

Martha Grønning, kontaktperson for EU-nettverkene
Mobil: +47 454 80 299
E-post: mgro@forskningsradet.no

 

Samarbeidspartnere i nettverket

NCE iKuben
Karen Landmark
Mobil: +47 920 65 339
E-post: karen.landmark@ikuben.no

 

NCE Blue Legasea og GCE Blue Maritime
Heidi Nakken
Mobil: +47 918 54 021
E-post: heidi.nakken@aakp.no

 

Norsk Senter for Økologisk Landbruk NORSØK
Turid Strøm
Mobil: +47 407 69 922
E-post: turid.strom@norsok.no

 

Høgskulen i Volda
Henriette Hafsaas

Mobil: +47 700 75 489
E-post: henriette.hafsaas@hivolda.no

 

Høgskolen i Molde
Heidi Hogset
Mobil: +47 712 14 229
E-post: Heidi.Hogset@hiMolde.no

 

Runde Miljøsenter
Nils Roar Hareide
Mobil: +47 412 91 107
E-post: nilsroar@rundecentre.no

 

Møreforsking Molde
Lage Lyche
Mobil: +47 712 14 275
E-post: lage.lyche@himolde.no

 

Møre og Romsdal Fylkeskommune, Regional og næringsavdelinga
Anna-Marie Hatlestad
Mobil: +47 924 42 568
E-post: Anna-Marie.Hatlestad@mrfylke.no

 

NTNU Ålesund
Kirsti Brekke
Mobil: +47 452 58 134
E-post: kirsti.brekke@ntnu.no

 

NOFIMA – Forskningsstasjon for bærekraftig akvakultur, Sunndalsøra
Synnøve Helland
Mobil: +47 934 18 912
E-post: synnove.helland@nofima.no

 

Norsk institutt for bioøkonomi – NIBIO
Unni Støbet Lande
Mobil: +47 911 77 091
E-post: Unni.Lande@nibio.no

 

Norsk institutt for vannforskning – NIVA
Lars Golmen
Mobil: +47 478 90 957
E-post: lars.golmen@niva.no

 

SINTEF – Ålesund
Henning Borgen
Mobil: +47 926 01 070
E-post: Henning.Borgen@sintef.no

 

Vest Norges Brusselkontor
Telefon: 0032 2 285 0000
E-post: post@west-norway.no

 

Forskningsrådet
Artur Almestad – Regionansvarlig Møre og Romsdal
Mobil: +47 918 34 137
E-post: aal@forskningsradet.no