EU-nettverk i Norge

Forskningsrådet støtter etablering og drift av ulike EU-nettverk. Nettverkene skal bidra til økt mobilisering og deltakelse fra norsk side i Horisont 2020, gjennom økt kompetanse, bedre samarbeid mellom nøkkelaktører, læring og deling av “good practice” og utvikling av allianser.

Regionale nettverk

 

Energinettverk

  • EU-nett miljøbygg
  • The Norwegian EU Network on Smart Cities and Communities
  • Hydrogen 2020
  • NorEUnergy
  • Mobiliseringsnettverk for fornybarsektoren inn mot Horizon 2020

Fagnettverk

  • Prosin Europe
  • ENIT
  • NorEUNet
  • FINN-EU