EU-nettverk i Norge

Forskningsrådet støtter etablering og drift av ulike EU-nettverk. Nettverkene skal bidra til økt mobilisering og deltakelse fra norsk side i Horisont 2020, gjennom økt kompetanse, bedre samarbeid mellom nøkkelaktører, læring og deling av “good practice” og utvikling av allianser.

Regionale nettverk

 • Arktisk Horisont
 • Horizon Finnmark
 • EU-nettverk Nordland
 • Horisont Trøndelag
 • Horisont 2020 Nordvest
 • EU-nettverk Sogn og Fjordane
 • Horisont Vest
 • Horizon South Norway
 • EU-nettverk Sørøst-Norge
 • Horisont: Bærekraftig Osloregion

Tverrtematiske nettverk

 • ENIT EU-nettverk
 • FINN-EU
 • NorEUnergy
 • NorEUNet
 • PROSIN Europe