Aktuelt

Mobilisering til forskning og innovasjon i havnæringene

Forskningsrådet med gode samarbeidspartnere ønsker bedrifter og forskningsmiljøer velkommen til en dag med inspirasjon og dialog om forskning og innovasjon i maritime og marine næringer. Du får informasjon om muligheter for å få finansiert innovasjonsprosjekter, og du vil få smakebiter fra bedrifter som har fått resultater av å tenke i nye baner. Representanter fra forskningsmiljøer vil bidra med konkrete eksempler på samarbeidsprosjekt med næringslivet, og vise til ny forskning med relevans for havnæringene. Her treffer du potensielt nye samarbeidspartnere og representanter fra virkemiddelapparatet som kan hjelpe deg på veien fra en innovasjonside til verdiskapende resultater.

Målgruppe for arrangementet er bedrifter, forskere og andre med interesse for havet som arena for verdiskaping.Arrangementet er gratis.
Vi gleder oss til å se deg!

Meld deg på her

Gå ikke glipp av siste store mulighet i Horisont 2020 innen mat, hav og bioøkonomi!

For området samfunnsutfordringer 2, “Mat, hav og bioøkonomi”, ligger det over 8,7 milliarder kroner i potten. Disse midlene byr på store muligheter for forskningsmiljøer og bedrifter. Kom i gang og delta på

Forskningsrådets informasjonsseminar 7. mai om neste års finansieringsmuligheter i Horisont 2020 og BBI-JU (Biobased Industries-programmet).

På seminaret vil du få innsikt i temaene som er planlagt for 2020-utlysningene. Du vil også få nyttige tips om hva du bør tenke på når du utformer en søknad. I tillegg vil vi dele resultater fra de siste utlysningene. Du vil også høre siste nytt om det nye programmet Horisont Europa som står på trappene.

Les mer om programmet og meld deg på her.

 

135 millioner euro til forskning og innovasjon på nye verdikjeder for bio-baserte produkter

 

Bio-based Industries Joint Undertaking er et såkalt public-private Partnership mellom EU og Bio-based Industries Consortium. Den sjette av i alt syv utlysninger mellom 2014 – 2020 er nå publisert. Budsjettet er på hele 135 millioner euro fordelt på 21 ulike temaer for forsknings og innovasjonsprosjekt knyttet til nye verdikjeder for bio-baserte produkter og applikasjoner. Søknadsfrist er 4. September 2019.

Hovedprioriteringene for 2019:

  1. foster the supply of sustainable biomass feedstock to feed both existing and new value chains
  2. optimise efficient processing for integrated biorefineries through research, development and innovation
  3. develop innovative bio-based products for identified market applications
  4. create and accelerate the market-uptake of bio-based products and applications.

Den 12. april var det informasjonsmøte i Brussel. Her finner du video-streaming av møtet.

 

 

 

 

Norge henter hjem rekordmye forskningspenger fra EU

Ferske tall viser at Norge aldri før har gjort det så bra i Horisont 2020. Til nå har norske aktører konkurrert seg til 8,3 milliarder kroner og den samlede verdien av EU-prosjektene er på hele 56 milliarder kroner. Siste oppdatering viser også at flere norske aktører søker og at de lykkes bedre enn noen gang. Les mer i Regjeringens pressemelding.

Samtidig kom meldingen om at Regjeringen vil øke tilskuddet til flere av forskningsinstituttene som er med i europeiske forskningssamarbeid gjennom Horisont 2020. I dag mottar instituttene midler gjennom STIM-EU-ordningen som tilsvarer en tredjedel av det de mottar fra Horisont 2020. Nå vil Nybø differensiere støttesatsen slik at institutter som har lav basisfinansiering fra Forskningsrådet, kan få dekket inntil 50 prosent av den samlede støtten fra Horisont 2020. Det er om lag 20 institutter som kan få økt støtte, blant dem er Møreforsking og SINTEF.

I mars 2019 er 65 prosent av midlene i EUs forsknings og innovasjonsprogram fordelt. Samlet budsjett er på ca. 800 milliarder kroner, så det er gode muligheter i den gjenværende tiden av Horisont 2020. På Forskningsrådets informasjonsdag 7. mai kan du få vite mer om kommende muligheter innen mat, hav og bioøkonomi i Horisont 2020.

NIBIO Tingvoll i europeisk forskningsprosjekt om økologisk landbruk


Prosjektet ‘Replacement of Contentious Inputs in Organic Farming Systems (RELACS)’ vil utvikle og legge til rette for å ta i bruk kostnadseffektive og miljømessige trygge verktøy og teknologiar for å fase ut bruken av innsatsfaktorar som er sett på som uheldige å bruke i økologiske landbruk. Prosjektet blei utvikla av aktørar frå næringa, forsking, rådgjeving og industri, og har 29 partnarar frå tretten land. RELACS blir leia av det sveitsiske forskingsinstituttet Research Institute of Organic Agriculture (FiBL).

Håvard Steinshamn er prosjektansvarleg frå NIBIO Tingvoll og er nestleiar for arbeidspakke 6 (WP6: Revision of vitamin requirements in organic livestock and identify sources for GMO-free vitamin production). Prosjektet er finansiert gjennom Horisont 2020 med ei totalramme på ca. 4 millionar € og prosjektperiode på 4 år (2018 – 2022).

Kort om prosjektet:
Som ei systemtilnærming til bærekraftig landbruk, har økologisk landbruk som mål og effektivt forvalte økologiske prosesser, og samtundes redusere avhengigheta av ytre innsatsfaktorar.

Partnarane i RELACS-prosjektet vil undersøke og teste avanserte og nye løysingar for vidare å redusere bruken av eksterne innsatsfaktorar og om nødvendig utvikle og ta i bruk kostnadseffektive og miljøsikre verktøy og teknologiar for å:
•Redusere bruken av koppar og mineralolje i plantevern
•Identifisere bærekraftige gjødselkjelder
•Finne løysingar som støttar opp under husdyrhelse- og velferd