Aktuelt

Evaluator workshop

EU-nettverk NORDVEST og EU-nett Sogn og Fjordane inviterer til seminar hvor vi setter fokus på søknadsevaluering. Vi har invitert fire forskere som deler sin erfaring fra evaluering av Horisont 2020-søknader og hvordan de har brukt denne kunnskapen for å lykkes med egne søknader. Dette er en sjelden anledning til å få innsyn i hva som skjer bak kulissene når Horisont 2020 søknader evalueres. Hva ser en evaluator etter i en søknad? Og hva utmerker en god søknad?

Seminaret er åpent for alle. Av hensyn til matbestilling ber vi deg om å melde deg på under senest 8. august.

Tidspunkt: 12. august 2019 Sted: Høgskulen i Volda, Berte Kanutte vesle auditorium, BK159    Påmelding her.

Program evaluator workshop on 12th of August

11.00 – 11.45 Lunch

11.45 – 12.00 Welcome and introduction

12.00 – 12.30 What is most important when writing an H2020-application? And how are scores distributed? Rajendra Akerkar

12.30 – 13.00 Importance of the gender perspective in evaluating applications. Hilde G. Corneliussen.

13.00 – 13.15 Coffee break

13.15 – 13.45 Presentation – Experience of being an evaluator and how IT can help in writing your own applications. Svein Ølnes.

13.45 – 14.15 Experiences from a Stage 1 evaluation of proposals on developing next generation renewable energy technologies. Otto Andersen.

14.15 – 14.30 Discussion and summing up

Forskningsrådets støtteordninger

PES2020 er ett av flere virkemidler i Forskningsrådet som skal bidra til å styrke norsk deltakelse i H2020 og oppnå økt retur i form av prosjektfinansiering fra rammeprogrammet.

Planlegger du å delta i et EU-prosjekt, kan du søke Forskningsrådet både om økonomisk støtte til å skrive H2020-søknad og veiledning i søknadsfasen. Husk å søke senest fire uker før EU-fristen. Les mer om den løpende utlysningen her.

Forskningsrådet kan også gi økonomisk støtte til norske institusjoner og bedrifter som vil delta på arrangementer som gir mer kunnskap om Horisont 2020. Målet med arrangementene må være at dere kan få tilgang til nye nettverk og at dere får profilere dere som attraktive partnere i framtidige H2020-søknader. Les mer om den løpende utlysningen her.

I tillegg tilbyr Forskningsrådet en rekke ulike kurs for deg som ønsker å søke Horisont 2020. Se oversikten her.

Mobilisering til forskning og innovasjon i havnæringene

Forskningsrådet med gode samarbeidspartnere ønsker bedrifter og forskningsmiljøer velkommen til en dag med inspirasjon og dialog om forskning og innovasjon i maritime og marine næringer. Du får informasjon om muligheter for å få finansiert innovasjonsprosjekter, og du vil få smakebiter fra bedrifter som har fått resultater av å tenke i nye baner. Representanter fra forskningsmiljøer vil bidra med konkrete eksempler på samarbeidsprosjekt med næringslivet, og vise til ny forskning med relevans for havnæringene. Her treffer du potensielt nye samarbeidspartnere og representanter fra virkemiddelapparatet som kan hjelpe deg på veien fra en innovasjonside til verdiskapende resultater.

Målgruppe for arrangementet er bedrifter, forskere og andre med interesse for havet som arena for verdiskaping.Arrangementet er gratis.
Vi gleder oss til å se deg!

Meld deg på her

Gå ikke glipp av siste store mulighet i Horisont 2020 innen mat, hav og bioøkonomi!

For området samfunnsutfordringer 2, “Mat, hav og bioøkonomi”, ligger det over 8,7 milliarder kroner i potten. Disse midlene byr på store muligheter for forskningsmiljøer og bedrifter. Kom i gang og delta på

Forskningsrådets informasjonsseminar 7. mai om neste års finansieringsmuligheter i Horisont 2020 og BBI-JU (Biobased Industries-programmet).

På seminaret vil du få innsikt i temaene som er planlagt for 2020-utlysningene. Du vil også få nyttige tips om hva du bør tenke på når du utformer en søknad. I tillegg vil vi dele resultater fra de siste utlysningene. Du vil også høre siste nytt om det nye programmet Horisont Europa som står på trappene.

Les mer om programmet og meld deg på her.

 

135 millioner euro til forskning og innovasjon på nye verdikjeder for bio-baserte produkter

 

Bio-based Industries Joint Undertaking er et såkalt public-private Partnership mellom EU og Bio-based Industries Consortium. Den sjette av i alt syv utlysninger mellom 2014 – 2020 er nå publisert. Budsjettet er på hele 135 millioner euro fordelt på 21 ulike temaer for forsknings og innovasjonsprosjekt knyttet til nye verdikjeder for bio-baserte produkter og applikasjoner. Søknadsfrist er 4. September 2019.

Hovedprioriteringene for 2019:

  1. foster the supply of sustainable biomass feedstock to feed both existing and new value chains
  2. optimise efficient processing for integrated biorefineries through research, development and innovation
  3. develop innovative bio-based products for identified market applications
  4. create and accelerate the market-uptake of bio-based products and applications.

Den 12. april var det informasjonsmøte i Brussel. Her finner du video-streaming av møtet.