Prosjekter

Rolls-Royce Marine AS – LENKE
er verdensledende innenfor marin teknologi, bl.a fartøysdesign, integrering av komplekse systemer og tilførsel av kraft og fremdriftsutstyr. De deltar i et Horisont 2020-prosjekt innenfor Transport-programmet. “Low Energy And Near to zero emissions Ships” – prosjektet har som mål å utvikle mer effektive og mindre forurensende skip.
Kontaktperson; Per Ingeberg, per.ingeberg@rolls-royce.com

 

Kontali Analyse AS – LENKE
er et verdensledende analyseselskap med fiskeri og akvakultur som viktigste arbeidsområder. De deltar som partner i EU-prosjektet PrimeFish. Prosjektet har som mål å øke bærekraften og konkurransekraften til europeisk fiskeri og akvakultur sektor.

 

Forskningsstasjonen til Nofima –  LENKE
på Sunndalsøra deltar i prosjektet AquaExcel2020. Den overordnede målsettingen med AQUAEXCEL2020 er å integrere de fremste forskningsfasiliteter innen akvakultur i Europa. Prosjektet skal etablere en lett tilgjengelig tilgang på ressurser og service av høy kvalitet, basert på behov innen akvakultur, og slik stimulere til fremragende forskning og bærekraftig innovasjon til både offentlig og privat sektor.
Kontaktperson; Synnøve Helland, synnove.helland@nofima.no

 

Runde Miljøsenter –  LENKE
er en internasjonal miljøforskningsstasjon og et formidlingssenter. De deltar i EU-prosjektet; Nexos som skal utvikle et nytt og bedre sensorsystem til havbruk. Dog ikke et Horisont 2020-prosjekt er dette et spennende prosjekt med aktuelle tema for Møre og Romsdal.
Kontaktperson; Nils Roar Hareide

 

PartnerPlast AS –  LENKE
er en ledende spesialist innen design, konstruksjon og rotasjonsstøping av plast, med kunder over hele verden. De deltar i prosjektet Oceanid sammen med AbyssusMarine Services. Dette er et prosjekt innenfor SMB-instrumentet i Horisont 2020. “Large-scale piloting and market maturation of a disruptive technology comprising a fully automatic survey system dramatically reducing the operational cost of handling swarms of autonomous sensornodes.”