Prosjekter

 

Kongsberg Maritime CM AS – LENKE
er verdensledende innenfor marin teknologi, bl.a fartøysdesign, integrering av komplekse systemer og tilførsel av kraft og fremdriftsutstyr. De deltar i et Horisont 2020-prosjekt innenfor Transport-programmet. “Low Energy And Near to zero emissions Ships” – prosjektet har som mål å utvikle mer effektive og mindre forurensende skip.

Kontaktperson; Per Ingeberg, per.ingeberg@km.kongsberg.com

 

Kontali Analyse AS – LENKE
er et verdensledende analyseselskap med fiskeri og akvakultur som viktigste arbeidsområder. De deltar som partner i EU-prosjektet PrimeFish. Prosjektet har som mål å øke bærekraften og konkurransekraften til europeisk fiskeri og akvakultur sektor.

 

Forskningsstasjonen til Nofima –  LENKE
på Sunndalsøra deltar i prosjektet AquaExcel2020. Den overordnede målsettingen med AQUAEXCEL2020 er å integrere de fremste forskningsfasiliteter innen akvakultur i Europa. Prosjektet skal etablere en lett tilgjengelig tilgang på ressurser og service av høy kvalitet, basert på behov innen akvakultur, og slik stimulere til fremragende forskning og bærekraftig innovasjon til både offentlig og privat sektor.

Kontaktperson; Synnøve Helland, synnove.helland@nofima.no

 

Runde Miljøsenter –  LENKE
er en internasjonal miljøforskningsstasjon og et formidlingssenter. De deltar i EU-prosjektet; Nexos som skal utvikle et nytt og bedre sensorsystem til havbruk. Dog ikke et Horisont 2020-prosjekt er dette et spennende prosjekt med aktuelle tema for Møre og Romsdal.

Kontaktperson; Nils Roar Hareide, nilsroar@rundecentre.no

 

PartnerPlast AS –  LENKE
er en ledende spesialist innen design, konstruksjon og rotasjonsstøping av plast, med kunder over hele verden. De deltar i prosjektet Oceanid sammen med AbyssusMarine Services. Dette er et prosjekt innenfor SMB-instrumentet i Horisont 2020. “Large-scale piloting and market maturation of a disruptive technology comprising a fully automatic survey system dramatically reducing the operational cost of handling swarms of autonomous sensornodes”.

 

Møreforsking Ålesund –  LENKE
er partner i et innovasjonsprosjekt innen Samfunnsutfordring 2; Mat, hav og bioøkonomi. Prosjektet som har tittelen «Seafood Tomorrow – Nutritious, safe and sustainable seafood for consumers of tomorrow» ledes fra Portugal. Det overordnede målet i prosjektet er å styrke sjømat-produksjon og -prosesseringsindustrien i Europa gjennom innovative, bærekraftige og markedsdrevne løsninger som skal bidra til økt mattrygghet, redusere risikofaktorer ved produksjon og øke forbrukerens bevissthet om sjømatkvalitet.

Kontaktperson; Beate Thu, beate.julie.thu@moreforsk.no

 

Høgskolen i Molde –  LENKE
deltar i et Research and Innovation Staff Exchange (RISE) prosjekt med 12 samarbeidspartnere i 6 land i Europa og Asia. Gjennom prosjektet skal de utvikle mer robuste og miljøvennlige forsyningskjeder for mat. Prosjektet har tittelen «Integration of Global and Local Agri-Food Supply Chain Towards Sustainable Food Security» (forkortet GOLF), og er motivert av de utfordringene verden står overfor når en betydelig større befolkning enn verden har i dag, skal forsynes med tilstrekkelig mat av høy kvalitet med lav risiko for forsyningssvikt, og minst mulig belastning for klima og miljø.

Kontaktperson; Heidi Hogset, Heidi.Hogset@hiMolde.no

 

Norsk senter for økologisk landbruk –  LENKE
er et nasjonalt senter for tverrfaglig forsking og kunnskapsformidling for å utvikle økologisk landbruk. Gjennom Horisont 2020 er NORSØK partner i et forsknings- og innovasjonsprosjekt som skal bidra til utfasing av uønska innsatsfaktorer fra økologisk landbruk.

Kontaktperson; Anne Kristin Løes; anne-kristin.loes@norsok.no

 

Ecomotive AS –  LENKE
Ecomotive AS er et innovasjonsselskap i Jets™ gruppen som jobber med forskning og utvikling av vann- og avløpsløsninger. De er partner i H2020-prosjektet Run4Life. Produktene som Ecomotive AS har utviklet til nå, har forenklet og muliggjort kildeseparering og utslippsreduksjon i sanitærløsninger. Ecomotive er partner i innovasjonsprosjektet Run4Life hvor målet å utvikle smarte og innovative teknologier for å forbedre utvinningen av næringsstoffer fra avløpsvann.

Kontaktperson; Ottar Håkonsholm, ottar@ecomotive.no

 

Ønsker du å vite mer om pågående EU-prosjekter i Møre og Romsdal eller Norge forøvrig, og hvilke aktører som deltar finner du resultater fra Horisont 2020 på disse nettsidene:

Forskningsrådet (kun norske)

EU Kommisjonen