EU-nettverk NORDVEST og EU-nett Sogn og Fjordane inviterer til seminar hvor vi setter fokus på søknadsevaluering. Vi har invitert fire forskere som deler sin erfaring fra evaluering av Horisont 2020-søknader og hvordan de har brukt denne kunnskapen for å lykkes med egne søknader. Dette er en sjelden anledning til å få innsyn i hva som skjer bak kulissene når Horisont 2020 søknader evalueres. Hva ser en evaluator etter i en søknad? Og hva utmerker en god søknad?

Seminaret er åpent for alle. Av hensyn til matbestilling ber vi deg om å melde deg på under senest 8. august.

Tidspunkt: 12. august 2019 Sted: Høgskulen i Volda, Berte Kanutte vesle auditorium, BK159    Påmelding her.

Program evaluator workshop on 12th of August

11.00 – 11.45 Lunch

11.45 – 12.00 Welcome and introduction

12.00 – 12.30 What is most important when writing an H2020-application? And how are scores distributed? Rajendra Akerkar

12.30 – 13.00 Importance of the gender perspective in evaluating applications. Hilde G. Corneliussen.

13.00 – 13.15 Coffee break

13.15 – 13.45 Presentation – Experience of being an evaluator and how IT can help in writing your own applications. Svein Ølnes.

13.45 – 14.15 Experiences from a Stage 1 evaluation of proposals on developing next generation renewable energy technologies. Otto Andersen.

14.15 – 14.30 Discussion and summing up