Evaluator workshop

Evaluator workshop

EU-nettverk NORDVEST og EU-nett Sogn og Fjordane inviterer til seminar hvor vi setter fokus på søknadsevaluering. Vi har invitert fire forskere som deler sin erfaring fra evaluering av Horisont 2020-søknader og hvordan de har brukt denne kunnskapen for å lykkes med...