PES2020 er ett av flere virkemidler i Forskningsrådet som skal bidra til å styrke norsk deltakelse i H2020 og oppnå økt retur i form av prosjektfinansiering fra rammeprogrammet.

Planlegger du å delta i et EU-prosjekt, kan du søke Forskningsrådet både om økonomisk støtte til å skrive H2020-søknad og veiledning i søknadsfasen. Husk å søke senest fire uker før EU-fristen. Les mer om den løpende utlysningen her.

Forskningsrådet kan også gi økonomisk støtte til norske institusjoner og bedrifter som vil delta på arrangementer som gir mer kunnskap om Horisont 2020. Målet med arrangementene må være at dere kan få tilgang til nye nettverk og at dere får profilere dere som attraktive partnere i framtidige H2020-søknader. Les mer om den løpende utlysningen her.

I tillegg tilbyr Forskningsrådet en rekke ulike kurs for deg som ønsker å søke Horisont 2020. Se oversikten her.