Forskningsrådets støtteordninger

Forskningsrådets støtteordninger

PES2020 er ett av flere virkemidler i Forskningsrådet som skal bidra til å styrke norsk deltakelse i H2020 og oppnå økt retur i form av prosjektfinansiering fra rammeprogrammet. Planlegger du å delta i et EU-prosjekt, kan du søke Forskningsrådet både om økonomisk...