For området samfunnsutfordringer 2, “Mat, hav og bioøkonomi”, ligger det over 8,7 milliarder kroner i potten. Disse midlene byr på store muligheter for forskningsmiljøer og bedrifter. Kom i gang og delta på

Forskningsrådets informasjonsseminar 7. mai om neste års finansieringsmuligheter i Horisont 2020 og BBI-JU (Biobased Industries-programmet).

På seminaret vil du få innsikt i temaene som er planlagt for 2020-utlysningene. Du vil også få nyttige tips om hva du bør tenke på når du utformer en søknad. I tillegg vil vi dele resultater fra de siste utlysningene. Du vil også høre siste nytt om det nye programmet Horisont Europa som står på trappene.

Les mer om programmet og meld deg på her.