Bio-based Industries Joint Undertaking er et såkalt public-private Partnership mellom EU og Bio-based Industries Consortium. Den sjette av i alt syv utlysninger mellom 2014 – 2020 er nå publisert. Budsjettet er på hele 135 millioner euro fordelt på 21 ulike temaer for forsknings og innovasjonsprosjekt knyttet til nye verdikjeder for bio-baserte produkter og applikasjoner. Søknadsfrist er 4. September 2019.

Hovedprioriteringene for 2019:

  1. foster the supply of sustainable biomass feedstock to feed both existing and new value chains
  2. optimise efficient processing for integrated biorefineries through research, development and innovation
  3. develop innovative bio-based products for identified market applications
  4. create and accelerate the market-uptake of bio-based products and applications.

Den 12. april var det informasjonsmøte i Brussel. Her finner du video-streaming av møtet.