ERA-NET CoFund MarTERA lyser ut over 15 mill. euro til transnasjonale samarbeidsprosjekter innen maritim og marin teknologi.

Utlysningen har fem prioriterte områder:
1: Environmental friendly maritime technologies
2: Novel materials developemnt and structures
3: Sensors, automation, monitoring and observations
4: Advanced manufacturing/production
5: Safety and security

Utlysningen omfatter deltagere fra følgende land: Hviterussland, Belgia, Frankrike, Tyskland, Irland, Latvia, Malta, Norge, Polen, Romania, Spania og Tyrkia

Totrinns søknadsprosess med skissefrist; 29. mars 2019

For mer informasjon om utlysningen og søknadsprosessen; nettsidene til MarTERA

Forskningsrådet arrangerer nettverksmøte 13. februar 2019. Her får du nærmere informasjon om utlysningen og mulighet til å treffe samarbeidspartnere. For påmelding og mer informasjon, se her.