ERA-NET Cofund BlueBio lyser ut nesten 30 mill. euro til transnasjonal forskning og innovasjon for å oppnå en bærekraftig og konkurransedyktig blå bioøkonomi i Europa.

Utlysningen har fire prioriteringer:
1. Utforske nye bioressurser
2. Utforske forbedringer i fiskeri og akvakultur
3. Utforske synergier mellom sektorer
4. Utforske bioteknologi og IKT

Finansieringsinstitusjoner i 16 europeiske land samarbeider om utlysningen: Belgia, Kroatia, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Helles, Island, Irland, Italia, Malta, Norge, Portugal, Romania, Spania og Sverige. Utlysningen er åpen for konsortier som består av minst tre uavhengige institusjoner fra minst tre ulike deltakerland.

Totrinns søknadsprosess med skissefrist; 17. mars 2019

For mer informasjon om utlysningen og søknadsprosessen; nettsidene til Blue Bio og Forskningsrådet

Dersom du er interessert i utlysningen kan det være lurt å delta på Forskningsrådets nettverksmøte 30. januar 2019. Her får nærmere informasjon om utlysningen og mulighet til å finne samarbeidspartnere. For påmelding og mer informasjon, se her.