NIBIO Tingvoll i europeisk forskningsprosjekt om økologisk landbruk

NIBIO Tingvoll i europeisk forskningsprosjekt om økologisk landbruk

Prosjektet ‘Replacement of Contentious Inputs in Organic Farming Systems (RELACS)’ vil utvikle og legge til rette for å ta i bruk kostnadseffektive og miljømessige trygge verktøy og teknologiar for å fase ut bruken av innsatsfaktorar som er sett på som uheldige å...
Utlysning innen maritim og marin teknologi

Utlysning innen maritim og marin teknologi

ERA-NET CoFund MarTERA lyser ut over 15 mill. euro til transnasjonale samarbeidsprosjekter innen maritim og marin teknologi. Utlysningen har fem prioriterte områder: 1: Environmental friendly maritime technologies 2: Novel materials developemnt and structures 3:...
ERA-NET Cofund utlysning innen blå bioøkonomi

ERA-NET Cofund utlysning innen blå bioøkonomi

ERA-NET Cofund BlueBio lyser ut nesten 30 mill. euro til transnasjonal forskning og innovasjon for å oppnå en bærekraftig og konkurransedyktig blå bioøkonomi i Europa. Utlysningen har fire prioriteringer: 1. Utforske nye bioressurser 2. Utforske forbedringer i fiskeri...