European Cooperation in Science and Technology (COST) finansierer tiltak som fremmer faglig samarbeid og nettverksbygging mellom forskere i 37 land. I COST kalles nettverkene “Actions”, som henspeiler på at nettverkene (eller aksjonene) opprettes for at forskere skal samarbeide om spesifikke problemstillinger. Undersøkelser viser også at deltagelsen i et internasjonalt forskernettverk som COST fører til mer internasjonalt samarbeid og er viktig for å øke den norske deltagelsen i EUs rammeprogram.

Førsteamanuensis Rolf Werenskjold ved Høgskulen i Volda, Avdeling for mediefag er partner i nettverket “New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent” CA16213 (2017-2021).
Som medlem av styringskomiteen vil Werenskjold være med på å gi forskningsprogrammet retning og legge premisser for hvordan det skal utvikle seg. Han vil blant annet arbeide for å få konferanser og seminar til Norge og i neste omgang til nærområdet. Les mer her.

Neste søknadsfrist er 25. april 2018 kl. 12:00 (CET) – se “Open Call” på COSTs nettside.