Siste del av arbeidsprogrammet til Horisont 2020 lanseres i disse dager. Det lyses ut midler for de tre gjenværende årene som tilsvarer nærmere 50 milliarder euro. Dette er det andre og siste arbeidsprogrammet i Horisont 2020 og vil vare fra 2018 til 2020. Forskningsrådet oppfordrer norske aktører til å utnytte de store mulighetene, og delta på høstens informasjonsmøter.

Forskningsrådet har en rekke tiltak som kan hjelpe norske søkere på veien til et godt prosjektforslag. Nasjonale kontaktpersoner (NCP) innenfor hvert tema i Horisont 2020 bistår med informasjon i søknadsprosessen. Forskningsrådet har dessuten utviklet kursporteføljen “The Path to EU Excellence” som tilbyr gratis kurs i alle faser av søknadsprosessen. Det finnes også en rekke ulike økonomiske støtteordninger for posisjonering og reisestøtte slik at du kan finne utenlandske forskningspartnere og utvide nettverket ditt. For potensielle norske søkere som ikke har egen EU-rådgivningstjeneste, som i næringslivet og offentlig sektor, tilbyr Forskningsrådet gratis ekstern konsulenthjelp.

EUs hovedprioriteringer for de siste tre årene av Horisont 2020
1. Økte inverteringer i forskning og innovasjon for bærekraftig utvikling og klima. Fokusområder vil være klima og sirklulærøkonomi.
2. Integrere digitalisering i industrielle teknologier og i samfunnsutfordringene.
3. Styrket internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid.
4. Samfunnsmessig motstandskraft. Sikkerhetsutfordringer knyttet til terrorisme, informasjonssikkerhet og naturkatastrofer.
5. Markedsskapende innovasjon. Etablering av en pilot for Det europeiske innovasjonsrådet (EIC).

Kommisjonen publiserer utkast til arbeidsprogram for 2018-2020 fortløpende her.

Arbeidsprogrammet for 2018-2020 for “Europe in a changing world- Inclusive, innovative and reflective societies”
Arbeidsprogrammet for 2018-2020 for Leadership in Enabling and Industrial Technologies, Advanced Materials, Biotechnology, and Advanced Manufacturing and Processing (NMBP)
Arbeidsprogrammet for 2018-2020 for Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy
Arbeidsprogrammet for 2018-2020 for Smart, green and integrated transport