Møreforsking Ålesund partner i stort prosjekt i Horisont 2020.

Møreforsking Ålesund partner i stort prosjekt i Horisont 2020.

Møreforsking Ålesund er partner i et innovasjonsprosjekt innen Samfunnsutfordring 2; Mat, hav og bioøkonomi. Prosjektet som har tittelen «Seafood Tomorrow – Nutritious, safe and sustainable seafood for consumers of tomorrow» ledes fra Portugal. Konsortiet består...
Høgskulen i Volda deltar i europeisk forskningsnettverk.

Høgskulen i Volda deltar i europeisk forskningsnettverk.

European Cooperation in Science and Technology (COST) finansierer tiltak som fremmer faglig samarbeid og nettverksbygging mellom forskere i 37 land. I COST kalles nettverkene “Actions”, som henspeiler på at nettverkene (eller aksjonene) opprettes for at...