HiMolde ble i vår invitert til å delta i et forskningssamarbeid ledet av Universitetet i Liverpool. Dette prosjektet har nå fått innvilget en søknad om forskningsmidler fra EU under Horizon 2020-programmet. Prosjektet har 12 samarbeidspartnere i 6 land i Europa og Asia, og dreier seg om å utvikle mer robuste forsyningskjeder for mat, mer miljø- og klimavennlig og mindre sårbar håndtering, lagring og transport av mat, som skal føre til økt matvaresikkerhet.

Prosjektet har tittelen Integration of Global and Local Agri-Food Supply Chaind Towards Sustainable Food Security (forkortet GOLF!), og er motivert av de utfordringene verden står overfor når en betydelig større befolkning enn verden har i dag, skal forsynes med tilstrekkelig mat av høy kvalitet med lav risiko for forsyningssvikt, og minst mulig belastning for klima og miljø. HiMoldes viktigste bidrag til prosjektet skal være utvikling av en analytisk modell for å bedømme graden av bærekraft og miljøvennlighet til en matforsyningskjede, og bruke modellen til å foreslå hvordan eksisterende matforsyningskjeder kan forbedres.
Prosjektet vil innebære omfattende utveksling av forskere mellom deltakerinstitusjonene. Det kan bety at forskere ved HiMolde får mulighet til forskningsopphold ved universitet i Storbritannia, Nederland eller Kina, eller til å gjøre feltarbeid i land som Thailand og Vietnam. Det å fremme internasjonalt forskningssamarbeid og karriereutvikling for individuelle forskere er også en målsetting for prosjektet. HiMolde er blitt tildelt €126 000 til forskermobilitet. Prosjektleder hos HiMolde er Heidi Hogset ved avdeling for Økonomi og samfunnsvitenskap (ØS).

Kilde: Proposal 777742-GOLF iht. utlysning H2020-MSCA-RISE-2017