NORSØK deltar i innvilget prosjekt i FACCE ERA-GAS utlysningen.

NORSØK deltar i innvilget prosjekt i FACCE ERA-GAS utlysningen.

Målet med utlysningen er å styrke den transnasjonale koordineringen av forskningsinnsatsen på overvåking og reduksjon av klimagasser i jordbruket. NORSØK er partner i prosjektet; RESIDUEGAS –«Improved estimation and mitigation of nitrous oxide emissions and soil...