Prosjektutviklingskurs i Ålesund

Prosjektutviklingskurs i Ålesund

Den 9. og 10. mai arrangerte EU-nettverket NORDVEST H2020 prosjektutviklingskurs i Ålesund for sine medlemmer. Kurset var i regi av Europa Media Group som har lang erfaring i utvikling og gjennomføring av EU -prosjekt. De delte sine erfaringer fra prosjektsøknader mot...
Nye betingelser for prosjektetablerings-støtte fra Forskningsrådet

Nye betingelser for prosjektetablerings-støtte fra Forskningsrådet

Hovedendringen i PES2020-ordningen er at rutinene for rapportering er lagt om. Støtten vil nå bli utbetalt som et tilskudd dersom innsendt søknad er formelt godkjent. Det er ikke lenger er et krav at man må dokumentere egne kostnader for å få utbetalt støtte fra...