EU-nettverket Horisont 2020 Nordvest

EU-nettverket Horisont 2020 Nordvest

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Den overordnete målsetningen med programmet er å bedre konkurransekraften, sikre økonomisk vekst og løse store samfunnsutfordringer i Europa. For å finne nye løsninger som kan bidra til å nå målene i...