HORISONT 2020

NORDVEST

Velkommen til Horisont 2020 NORDVEST

 

Horisont 2020 NORDVEST er Møre og Romsdals regionale EU-nettverk. Med støtte fra Forskningsrådet skal nettverket være en møteplass for aktører innenfor næringsliv, forskningsmiljøer og offentlig sektor med ambisjoner om å delta i europeiske prosjektsamarbeid. Horisont 2020 NORDVEST skal skape et nettverk på tvers av ulike sektorer, for å finne nye løsninger på fremtidens samfunnsutfordringer gjennom deltakelse i Horisont 2020.

Ønsker du å delta i prosjektsamarbeid i Horisont 2020 tilbyr vi veiledning og oppfølging, ta kontakt med oss!

Aktuelt

 

Høgskulen i Volda deltar i europeisk forskningsnettverk.

Høgskulen i Volda deltar i europeisk forskningsnettverk.

European Cooperation in Science and Technology (COST) finansierer tiltak som fremmer faglig samarbeid og nettverksbygging mellom forskere i 37 land. I COST kalles nettverkene "Actions", som henspeiler på at nettverkene (eller aksjonene) opprettes for at forskere skal...

read more