HORISONT 2020

NORDVEST

Velkommen til Horisont 2020 NORDVEST

 

Horisont 2020 NORDVEST er Møre og Romsdals regionale EU-nettverk. Med støtte fra Forskningsrådet skal nettverket være en møteplass for aktører innenfor næringsliv, forskningsmiljøer og offentlig sektor med ambisjoner om å delta i europeiske prosjektsamarbeid. Horisont 2020 NORDVEST skal skape et nettverk på tvers av ulike sektorer, for å finne nye løsninger på fremtidens samfunnsutfordringer gjennom deltakelse i Horisont 2020.

Ønsker du å delta i prosjektsamarbeid i Horisont 2020 tilbyr vi veiledning og oppfølging, ta kontakt med oss!

Aktuelt

 

Utlysning innen maritim og marin teknologi

Utlysning innen maritim og marin teknologi

ERA-NET CoFund MarTERA lyser ut over 15 mill. euro til transnasjonale samarbeidsprosjekter innen maritim og marin teknologi. Utlysningen har fem prioriterte områder: 1: Environmental friendly maritime technologies 2: Novel materials developemnt and structures 3:...

read more
ERA-NET Cofund utlysning innen blå bioøkonomi

ERA-NET Cofund utlysning innen blå bioøkonomi

ERA-NET Cofund BlueBio lyser ut nesten 30 mill. euro til transnasjonal forskning og innovasjon for å oppnå en bærekraftig og konkurransedyktig blå bioøkonomi i Europa. Utlysningen har fire prioriteringer: 1. Utforske nye bioressurser 2. Utforske forbedringer i fiskeri...

read more