HORISONT 2020

NORDVEST

Velkommen til Horisont 2020 NORDVEST

 

Horisont 2020 NORDVEST er Møre og Romsdals regionale EU-nettverk. Med støtte fra Forskningsrådet skal nettverket være en møteplass for aktører innenfor næringsliv, forskningsmiljøer og offentlig sektor med ambisjoner om å delta i europeiske prosjektsamarbeid. Horisont 2020 NORDVEST skal skape et nettverk på tvers av ulike sektorer, for å finne nye løsninger på fremtidens samfunnsutfordringer gjennom deltakelse i Horisont 2020.

Ønsker du å delta i prosjektsamarbeid i Horisont 2020 tilbyr vi veiledning og oppfølging, ta kontakt med oss!

Aktuelt

 

Evaluator workshop

Evaluator workshop

EU-nettverk NORDVEST og EU-nett Sogn og Fjordane inviterer til seminar hvor vi setter fokus på søknadsevaluering. Vi har invitert fire forskere som deler sin erfaring fra evaluering av Horisont 2020-søknader og hvordan de har brukt denne kunnskapen for å lykkes med...

read more
Forskningsrådets støtteordninger

Forskningsrådets støtteordninger

PES2020 er ett av flere virkemidler i Forskningsrådet som skal bidra til å styrke norsk deltakelse i H2020 og oppnå økt retur i form av prosjektfinansiering fra rammeprogrammet. Planlegger du å delta i et EU-prosjekt, kan du søke Forskningsrådet både om økonomisk...

read more
Mobilisering til forskning og innovasjon i havnæringene

Mobilisering til forskning og innovasjon i havnæringene

Forskningsrådet med gode samarbeidspartnere ønsker bedrifter og forskningsmiljøer velkommen til en dag med inspirasjon og dialog om forskning og innovasjon i maritime og marine næringer. Du får informasjon om muligheter for å få finansiert innovasjonsprosjekter, og du...

read more